Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/htdocs/w005c4ce/mls/classes/db.php on line 39
Milionleva.com - Новото поле за Вaшата рекламa ! 1.000.000 Pixels + Banner ! The new way to advertise your homepage !
Million€uroSeite
Свободни: 988 700
Заети: 11 300
 1.000.000 Пиксела , 1лев за 1 пиксел. Иновативна реклама на Вашата уебстраница!

Общи условия за ползване на Milionleva.com

Рекламирайки Вашия проект на страниците на Milionleva.com Вие декларирате, че сте съгласни с Общите условия за ползване тук и нямате никакви претенции към тях!Съгласявайки се да ползва услугите на www.milionleva.com, клиентът приема описаните по-надолу Общи условия за ползване:

Общи условия за ползване на www.milionleva.com (наричан по-надолу milionleva.com):

§ 1 Въведение:

Обслужващ интернет-страницата milionleva.com е Дингоет България ООД, описан по-надолу като доставчик, в сътрудничество с Dingoet GmbH- Германия.

§ 2 Услуги, предлагани от milionleva.com:

Доставчикът предоставя на страниците на milionleva.com рекламно място срещу заплащане на частни, обществени и търговски интернет страници, наричани по-нататък рекламни партньори.

§ 2.1 Предлаганите рекламни форми на страниците на milionleva.com са лого, линк към съостветния сайт (интернет страница) и нейния банер. Разположението на логото върху началната страница е по избор на рекламния партньор, стига желаните позиция и размер да са свободни. В противен случай доставчикът има право по своя преценка да разположи желаното лого на близка да тази позиция.

§ 2.2 Всяка заявка за реклама на milionleva.com бива подробно проверена и контролирана и едва след като е одобрена се публикува в интернет. Заявената за реклама страница не трябва да съдържа или призовава към: насилие, етническа дискриминация или омраза, тероризъм, порнография и всякакви други забранени със закон елементи!

§ 2.3 При неодобрена заявка рекламния партньор има възможност да я коригира и да предложи за публикуване други лого, линк и банер, които отново биват контролирани. Неодобрени и непубликувани, но вече платени заявки на рекламни партньори биват изплащани обратно в пълен размер!

§ 2.3 В случай, че интернет-страницата- предмет на вече одобрена и публикувана заявка, бъде променена във форма, неприемлива за доставчика и противоречаща на законовите норми, то тя бива веднага свалена от страниците на milionleva.com. В такъв случай рекламния партньор загубва окончателно правата за реклама на milionleva.com и губи платената вече от него сума.

§ 2.4 Всички вече публикувани линкове, лога и банери на съответните рекламни партньори на страниците на milionleva.com няма да бъдат променяни в продължение на минимум 5 (пет) години (изключения могат да бъдат направени само по преценка на доставчика).

§ 3 Задължения на ползващия milionleva.com:

Ползващият страниците на milionleva.com се задължава да не злоупотребява с предоставената му информация, да не я използва противозаконно и да уважава правата на трети лица. Ползвателя се съгласява, че ползваните от него данни от  milionleva.com не са в разрез със закона и разпоредбите на защита на младежта, на правата на личността и особено за защита на интелектуалните права и запазените марки. Забранява се ползването на предоставяните от milionleva.com данни за каквото и да е друго предназначение, освен лична употреба. Забраната се отнася

особено за ползването на публикувани под една или друга форма е-майл- или пощенски адреси с цел реклама!

§ 4 Отговорност:

Доставчикът не поема отговорност към рекламния партньор за ползването на услугите, предоставяни на milionleva.com, особено що се отнася до техническа поддръжка и обезпеченост, грешка и/или срив във функциалността на обслужващите milionleva.com сървъри, както и за вреди от пропуснати ползи при загуба на данни или други информации. Доставчикът по принцип не поема отговорност при технически проблеми и/или временен срив на системата.

§ 4.1 Доставчикът се дистанцира изрично от съдържанието на всички публикувани на или свързани с линкове с milionleva.com интернет-страници, лога, линкове и банери. Всички данни, изследвания, коментари, мнения, прогнози, обяснения, услуги, оферти или друга информация на такива уеб-страници, а също така и на свързаните с тях чрез хипер-текст или –линк такива, не представляват по никакакъв начин подтикване към покупка или участие. Те служат единствено и само за рекламните цели на milionleva.com. Ползвайки тези интернет-страници не бива сключван какъвто и да е договор за консултация или обслужване.

§ 4.2 Всички мнения отразяват изключително моментната представа на съответния техен автор и не принадлежат на доставчика.

§ 4.3 Изключва се всякаква отговорност за имуществени вреди, които може да са  настъпили вследствие на използване на информация от интернет-страници, рекламирани на milionleva.com . Доставчикът не носи отговорност за инстинността, пълнотата и актуалността на всички съдържащи се на страниците на рекламните ни партньори информации и данни.

§ 5 Защита на личната информация:

Всички лични данни биват третирани от доставчика строго поверително и в никакъв случай не се предоставят на трети лица. Рекламните партньори се съгласяват данните им, предоставени на milionleva.com във връзка със заявката им за реклама там, да бъдат запаметени и обработвани само и единствено за вътрешнофирмени, статистически и анонимни цели. За по-подробна информация, моля прочетете Условията за защита на личната информация.

§ 6 Приложими правни норми:

Всички правни въпроси, възникнали между доставчика и рекламните партньори биват уреждани от законодателството на Република България. В случай, че част от тук изложените Общи условия за ползване бъдат обявени частично или цялостно за невалидни, то това не засяга валидността на останалите условия. Невалидните условия биват заменени с такива, които по смисъл и действие са им най-близки. Същото е валидно за пропуски в търговски договори.

§ 7 Авторски права

Отделни данни на страниците на milionleva.com са интелектуална собственост на Дингоет България ООД. Всички останали данни са собственост на съответните им притежатели или трети лица, които са ги предоставили на доставчика и са защитени чрез авторски и/или други права. Всички права за собственост остават при съответните рекламни партньори или техните оторизирани представители.

нагоре